Żeglarstwo

W Klubie Sportowym „Spójnia – Warszawa” szkolenie żeglarzy zaczyna się zwykle bardzo wcześnie, około 6-8 roku życia.

Nasi adepci przechodzą długą drogę wiodącą poprzez różne klasy przygotowawcze jak Optimist, L’equipe, Laser czy 420, by wyspecjalizować się w ostatnim etapie szkolenia w jednej z klas olimpijskich, których regaty są rozgrywane w ramach Igrzysk.

W KS Spójnia Warszawa pracujemy z klasami olimpijskimi: 470 i Finn.

kolarz
Żeglarstwo to bardzo szerokie pojęcie. W wydaniu olimpijskim różni się znacznie od popularnego w Polsce jachtingu, uprawianego rekreacyjnie na jeziorach lub podczas rejsów morskich. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z mnogości klas olimpijskich i ich zróżnicowania. Jako olimpijska dyscyplina sportu żeglarstwo doprowadziło do niezwykłego postępu technologicznego. Dzisiejsze klasy olimpijskie, to prawdziwe „bolidy”, wykonane z najnowszych, lekkich i bardzo wytrzymałych materiałów, a ich załogi, to wytrenowani, silni sportowcy, którzy podporządkowali treningowi całe swoje życie.


 

Istotą sportu jest rywalizacja według przyjętych reguł gry. W związku z tym, że  jachty startują głównie w tzw. formule flotowej, czyli ruszają wspólnie z linii startu i podczas omijania znaków trasy aż do ukończenia – przecięcia linii mety, ich drogi krzyżują się wiele razy, bardzo istotna jest wiedza z zakresu przepisów regatowych, zawierająca zasady prawa drogi. Wiedza ta oraz jej umiejętne wykorzystanie pozwala zaplanować oraz wykonać założony z góry strategiczny plan wyścigu, czyniąc z taktyki regatowej narzędzie walki. Rodzaj trasy, prędkość i kierunek wiatru, prądu, pozycja rywali, przeszkody na trasie…, to wszystko powoduje, że świadomy zawodnik musi wiedzieć, jak przebiega nie tylko jego wyścig, ale też musi być w stanie w każdym momencie ustalić pozycję swoich rywali.


Z punktu widzenia teorii sportu żeglarstwo należy do grupy dyscyplin o charakterze walki pośredniej, bez prawa fizycznego kontaktu z przeciwnikiem. (…) Celem rywalizacji w żeglarstwie jest przebycie określonej trasy w czasie krótszym niż przeciwnicy. Ostatecznym odzwierciedleniem rezultatu sportowego jest miejsce zajęte w całych regatach, na które składa się kilka lub kilkanaście wyścigów. Regaty w klasach młodzieżowych i olimpijskich trwają zwykle kilka dni, zaś poszczególne wyścigi około 1 godziny. Za zajęte miejsca w poszczególnych wyścigach zawodnicy otrzymują punkty karne. Wygrywa jacht, który uzyskał łącznie najmniejszą liczbę punktów. Przepisy regatowe dopuszczają odrzucenie najgorszego rezultatu, jednego lub dwóch wyścigów stosownie do ich ogólnej liczby w regatach.


Niespotykanymi w innych dyscyplinach elementami rywalizacji są: walka przed startem (prowadzona w ramach obowiązujących przepisów), o uzyskanie przewagi nad konkurentami jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu, a także duża możliwość wyboru trasy między startem, a metą.


Żeglarstwo należy do grupy sportów acyklicznych, gdzie obciążenia startowe określa się ilością odbytych wyścigów lub łącznym ich czasem trwania w całych regatach. Za parametry obciążenia zewnętrznego przyjmuje się: liczbę wyścigów odbytych przez zawodnika w określonym czasie, pokonany dystans w czasie wyścigu, czas trwania wyścigu. Intensywność obciążeń określa siła wiatru, wyrażana powszechnie w stopniach Beauforta lub w jednostkach prędkości np. m/s, km/godz. lub węzłach.


Z punktu widzenia fizjologii żeglarstwo należy do dyscyplin, w których wysiłek startowy można określić jako zmienny, o charakterze pracy mieszanej: tlenowej i beztlenowej. Sprawność działania motorycznego w czasie walki na trasie regat zależy od lokalnej wytrzymałości mięśniowej na obciążenia statyczne w warunkach ograniczonego zaopatrzenia w tlen. Żeglarstwo niesie konieczność działania w trudnych, często ekstremalnych warunkach naturalnych. Zmiana bodźców wymaga w pełni rozwiniętych zdolności sensorycznych, szybkiej, twórczej (niestereotypowej) reakcji ruchowej. Trudności związane z pokonywaniem przeszkód naturalnych (silny wiatr, chłód) wymagają rozwoju cech moralno-wolicjonalnych zawodnika, a zwłaszcza odwagi, męstwa, odporności psychicznej i samo opanowania. Niezbędna jest również zdolność opanowania niesprzyjających stanów emocjonalnych, wywołanych przez niezwykłe środowisko. Używanie środka przemieszczania, jakim jest jacht, stawia wysokie wymagania w zakresie umiejętności technicznych żeglarza. Specyfika złożonych elementów techniki żeglowania wymaga opanowania dużej liczby nawyków, niezbędnych do kierowania jachtem w zmiennych warunkach meteo i hydrologicznych.


Na sukces w regatach, składa się bardzo wiele czynników: sprawność fizyczna i doskonała wydolność, umiejętności taktyczne i techniczne, przygotowanie kondycyjne, wiedza i doświadczenie, cechy wolicjonalne i sprawność psychiczna, itp.


Żeglarstwo regatowe jest dyscypliną sportu przygotowującą również do radzenia sobie z przeciwnościami losu w codziennym życiu.

Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej wymagających i skomplikowanych dyscyplin sportu.