Historia


Aż trudno uwierzyć, że to już ponad pół wieku!

W tym czasie w barwach klubu wystąpili przedstawiciele kilku generacji sportowców, wśród których są już dziadkowie, rodzice i dzieci. Pięćdziesięcioletnia historia Klubu to nieustanny ciąg zmian: wzlotów i upadków, radości i rozczarowań. Tę historię tworzyliśmy wszyscy, a ona tworzyła nas. Jesteśmy z niej w taki samym stopniu dumni, jak i za nią odpowiedzialni: my wszyscy – zawodnicy, trenerzy i działacze skupieni w sekcjach i drużynach sportowych.

Dokładnie 50 lat temu, na mocy aktu prawnego z 1949 roku, Spółdzielczy Klub Sportowy połączył się z Robotniczym Klubem Sportowym „Marymont”, a w wyniku tej fuzji powstał Klub Sportowy „Spójnia-Marymont”. Siedzibą Klubu stał się obiekt przedwojennego Wojskowego klubu Sportowego „Żoliborz”, położony w malowniczym miejscu nad Wisłą przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie. W tamtych czasach, których znamieniem było łączenie organizacji sportowych, nasz Klub stał się członkiem Zrzeszenia Sportowego „Spójnia”, działającego w oparciu o związek zawodowy pracowników handlu.

Za szczególnie owocny okres w życiu naszego Klubu uznać można lata 1954-57. Zrzeszenie Sportowe „Sparta” stało się jednym z największych klubów w skali kraju, aktywnym zarówno w sporcie kwalifikowanym (wyczynowym), jak i w działalności masowej oraz w turystyce niekwalifikowanej. Klub zrzeszał wówczas 850 zawodników i blisko 1500 sportowców początkujących.W 1957 roku Zrzeszenie Sportowe „Sparta” uległo likwidacji. W związku z tym nastąpiły liczne reorganizacje, w których wyniku kilka sekcji przeszło ze „Sparty” do nowych struktur i zmieniło tym samym barwy klubowe. W rok później, w ramach gruntownej reorganizacji sportu polskiego, powołano do życia nowe federacje. Po upływie kilku lat jubileusz Klubu w 1963 roku stanowił dobrą okazję do podsumowania 15-letniej działalności. Nadano mu należytą oprawę propagandowo – informacyjną w stołecznych i ogólnopolskich massmediach. w komentarzach prasowych i telewizyjnych podkreślono, że jest to Klub tak wybitnych sportowców, jak: Sidło, Makomaski, Kusiński, Zieliński, czy Kapłaniak.

Znaczącym faktem w dziejach naszej organizacji było połączenie się z Robotniczym Klubem Sportowym „Rywal” w 1950 roku. Przyjęliśmy wówczas nazwę „Spójnia”, zaś praca została zorganizowana w 16 sekcjach:

 • piłki nożnej
 • siatkówki kobiet i mężczyzn
 • lekkoatletyki
 • kajakarstwa
 • tenisa stołowego
 • koszykówki kobiet
 • kobiecej piłki ręcznej
 • kolarstwa
 • żeglarstwa
 • boksu
 • zapasów
 • narciarstwa
 • lotniarstwa
 • bobslejów
 • szachów

W wyniku reorganizacji sportu polskiego w 1951 roku powstało Terenowe koło Sportowe nr. 1 „Spójnia Warszawa”, a trzy lata później nastąpiła fuzja „Spójni” z „Ogniwem”. Jej rezultatem było powstanie Zrzeszenia Sportowego „Sparta”, które rozwinęło działalność w 23 sekcjach. Doszły bowiem w nowej strukturze następujące zespoły:

 • hokeja na lodzie
 • szermierki
 • wioślarstwa
 • pływania
 • strzelectwa
 • łyżwiarstwa figurowego
 • łucznictwa

W takiej kondycji doczekaliśmy się roku 1965, w którym zostały zlikwidowane federacje sportowe, a w wyniku tej decyzji Klub wrócił do pierwotnej nazwy, niestety ze znacznym uszczuplonym stanem posiadania. Stąd też w dniu jubileuszu 25-lecia w 1974 roku „Spójnia-Marymont” liczyło już tylko 14 sekcji sportowych. Były to:

 • kajakarska
 • brydża sportowego
 • akrobatyki sportowej
 • kolarska
 • pływania
 • koszykówki
 • piłki ręcznej kobiet
 • piłki ręcznej mężczyzn
 • piłki nożnej
 • siatkówki kobiet i mężczyzn
 • tenisa ziemnego
 • lekkoatletyki
 • tenisa stołowego
 • żeglarstwa

W latach siedemdziesiątych właściwie skończył się najlepszy okres w działalności naszego Klubu. Mimo usilnych starań na rzecz współpracy z młodzieżą i władzami oświatowymi z każdym rokiem obserwujemy pogłębiający się regres. Przyczyny tego zjawiska są nader złożone, zaś ich źródeł należy upatrywać w burzliwych przemianach naszego życia społeczno – politycznego lat osiemdziesiątych oraz w transformacji ustrojowej. W latach 1983-86 Klub dysponował już tylko pięcioma sekcjami, które mimo wielu trudności, działają do dzisiaj.

OLIMPIJCZYCY KLUBU SPORTOWEGO „SPÓJNIA – WARSZAWA”

13 kajakarzy:

1. Władysław Zieliński
2. Jerzy Górski
3. Daniela Walkowiak
4. Ryszard Skwarski
5. Janina Mendalska
6. Stanisław Kapłaniak
7. Jerzy Zieliński
8. Zbigniew Niewiadomski
9. Stanisława Szydłowska
10.Krzysztof Lepianko
11.Michał Śliwiński
12.Dorota Kuczkowska
13.Dariusz Popiela

7 lekkoatletów:

1. Janusz Sidło
2. Zbigniew Radziwonowicz
3. Stanisław Kowal
4. Elżbieta Krzesińska
5. Maria Arndt
6. Zbigniew Makomaski
7. Daniela Jaworska

4 żeglarzy

1. Tomasz Stańczyk
2. Tomasz Jakubiak
3. Dominik Życki
4. Anna Weinzieher

2 pływaków

1. Andrzej Kłopotowski
2. Bernard Aluchna

PREZESI KLUBU SPORTOWEGO „SPÓJNIA – WARSZAWA” W LATACH 1949-2015

18. Maciej Rokosz
17. Danuta Szmit – Calińska
16. Stefan Hoffman
15. Grzegorz Guzowski
14. Janusz Kamiński
13. Maciej Kalita
12. Andrzej Fiderkiewicz
11. Andrzej Wieczorkiewicz
10. Zbigniew Szostek
9. Jerzy Czarnecki
8. Stanisław Chrzanowski
7. Ryszard Szabelak
6. Władysław Madurowicz
5. Lucjan Szwedowski
4. Jerzy Radecki
3. Leszek Rylski
2. Józef Pieślak
1. Rajmund Cyprysiak

Skip to content