Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów K.S. „Spójnia-Warszawa”

Opublikowane 17.04.2018 przez Admin

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia

Zarząd Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa” zwołuje

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów

K.S. „Spójnia-Warszawa”

w dniu 16 maja 2018 r.

Zebranie odbędzie się w hali sportowej tenisa stołowego w Warszawie przy

ul. Wybrzeże Gdyńskie 2

o godzinie

– 17.45 – I termin

– 18.00 – II termin

Zarząd K.S. Spójnia-Warszawa”

Proponowany porządek zebrania.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes Klubu.

2. Powołanie Przewodniczącego obrad i jego zastępców.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji: Mandatowej, Wyborczo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie ważności i zdolności

podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie finansowe, zatwierdzenie bilansu.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11. Zgłoszenie i przyjęcie listy kandydatów na Prezesa.

12. Wybory Prezesa.

13. Przerwa.

14. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa.

Przegłosowanie ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

15. Zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej

i Sądu Koleżeńskiego.

16. Wybory.

17. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

19. Zamknięcie obrad.

Zarząd K.S. Spójnia-Warszawa”