Nowe informacje na temat bazy kajakowej K.S. „Spójnia-Warszawa”.


Roczna dzierżawa dla bazy kajakowej…

Informujemy, że po nagłośnieniu sprawy w mediach między Klubem Sportowym „Spójnia-Warszawa” a Zarządem Zieleni m.st. Warszawy nawiązał się dialog oraz dyskusja dotycząca przyszłości bazy sekcji kajakowej na kanale żerańskim. W dniach 26 i 28 października 2021 roku doszło do kolejnych spotkań pomiędzy przedstawicielami zainteresowanych stron przy aktywnym współudziale Dyrektora Biura Sport m.st. Warszawy. Drugie ze spotkań odbyło się na przystani przy ul. Modlińskiej 16, w trakcie którego kontynuowano rozmowy dotyczące możliwości zawarcia umowy dzierżawy przez KS Spójnia-Warszawa, jak również omawiano obecny stan oraz zasady funkcjonowania przystani.

W trakcie spotkań podtrzymana została przez ZZ m.st. Warszawy koncepcja krótkoterminowej (1-rocznej) umowy dzierżawy. W ocenie przedstawicieli ZZ umowa ta ma pozwolić przygotować teren dla celów konkursu i wyłonienia przyszłego dzierżawcy. Z uwagi na brak określonych kryteriów dla przyszłego konkursu, powyższe jest identyfikowane przez Klub jako dalsze zagrożenia dla funkcjonowania sekcji kajakowej. Choć z deklaracji ZZ wynika, że celem jest pozostawienie na przystani, bądź jej części sportu wyczynowego, to deklaracje te nie są w żaden sposób sformalizowane, co umacnia stan niepewności, utrudniający jakąkolwiek inwestycję w teren.

W dalszym również ciągu trwają pracę nad formułą umożliwiającą zawodnikom wszystkich klubów znajdujących się na przystani zachowanie ciągłości treningów do czasu zakończenia ewentualnego, przyszłorocznego konkursu. Konieczność zaprzestania treningów na 2-3 miesiące skutecznie uniemożliwi prawidłowe przygotowanie do zawodów w kolejnym roku, z czego zdaje sobie sprawę każdy trenujący obecnie lub w przeszłości sport wyczynowy. W ramach ustaleń z powyższych spotkań, Klub zgodnie z wolą ZZ zamierza przeprowadzić inwentaryzację całego terenu przystani oraz wykona prace porządkowe. Informujemy również, że w dniu 26 października Klub ponownie złożył wniosek do ZZ o dzierżawę nieruchomości, ponieważ dotychczas obowiązująca umowa wygasła z dniem 31 października br. Dalszy proces ustaleń polegający na doprecyzowaniu warunków krótkoterminowej umowy będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu, które jest zaplanowane w dniu 16 listopada br.

Podkreślamy, że dla sukcesu dalszych rozmów istotne będzie ustalenie wspólnej wizji przyszłości w perspektywie długofalowej, która pozwoli Klubowi dalej organizować sport wyczynowy w kajakarstwie klasycznym na przystani przy ul. Modlińskiej 16 oraz zapewnieni dzieciom i młodzieży miejsce do uprawiania sportów wodnych.

Więcej artykułów

PÓŁKOLONIE ŻEGLARSKIE WARSZAWA Zalew Zegrzyński
ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE WARSZAWA – ZALEW ZEGRZYŃSKI
zobacz więcej
ZIMA w MIEŚCIE z Białołęckim Ośrodkiem Sportu
zobacz więcej
Półkolonie – Ferie zimowe 2024
zobacz więcej
PGNiG TERMIKA SPONSOREM SEKCJI KAJAKOWEJ I SUP W ROKU 2023
zobacz więcej
Skip to content