Nowe informacje na temat bazy kajakowej K.S. „Spójnia-Warszawa”.

Roczna dzierżawa dla bazy kajakowej…

Informujemy, że po nagłośnieniu sprawy w mediach między Klubem Sportowym „Spójnia-Warszawa” a Zarządem Zieleni m.st. Warszawy nawiązał się dialog oraz dyskusja dotycząca przyszłości bazy sekcji kajakowej na kanale żerańskim. W dniach 26 i 28 października 2021 roku doszło do kolejnych spotkań pomiędzy przedstawicielami zainteresowanych stron przy aktywnym współudziale Dyrektora Biura Sport m.st. Warszawy. Drugie ze spotkań odbyło się na przystani przy ul. Modlińskiej 16, w trakcie którego kontynuowano rozmowy dotyczące możliwości zawarcia umowy dzierżawy przez KS Spójnia-Warszawa, jak również omawiano obecny stan oraz zasady funkcjonowania przystani.

W trakcie spotkań podtrzymana została przez ZZ m.st. Warszawy koncepcja krótkoterminowej (1-rocznej) umowy dzierżawy. W ocenie przedstawicieli ZZ umowa ta ma pozwolić przygotować teren dla celów konkursu i wyłonienia przyszłego dzierżawcy. Z uwagi na brak określonych kryteriów dla przyszłego konkursu, powyższe jest identyfikowane przez Klub jako dalsze zagrożenia dla funkcjonowania sekcji kajakowej. Choć z deklaracji ZZ wynika, że celem jest pozostawienie na przystani, bądź jej części sportu wyczynowego, to deklaracje te nie są w żaden sposób sformalizowane, co umacnia stan niepewności, utrudniający jakąkolwiek inwestycję w teren.

W dalszym również ciągu trwają pracę nad formułą umożliwiającą zawodnikom wszystkich klubów znajdujących się na przystani zachowanie ciągłości treningów do czasu zakończenia ewentualnego, przyszłorocznego konkursu. Konieczność zaprzestania treningów na 2-3 miesiące skutecznie uniemożliwi prawidłowe przygotowanie do zawodów w kolejnym roku, z czego zdaje sobie sprawę każdy trenujący obecnie lub w przeszłości sport wyczynowy. W ramach ustaleń z powyższych spotkań, Klub zgodnie z wolą ZZ zamierza przeprowadzić inwentaryzację całego terenu przystani oraz wykona prace porządkowe. Informujemy również, że w dniu 26 października Klub ponownie złożył wniosek do ZZ o dzierżawę nieruchomości, ponieważ dotychczas obowiązująca umowa wygasła z dniem 31 października br. Dalszy proces ustaleń polegający na doprecyzowaniu warunków krótkoterminowej umowy będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu, które jest zaplanowane w dniu 16 listopada br.

Podkreślamy, że dla sukcesu dalszych rozmów istotne będzie ustalenie wspólnej wizji przyszłości w perspektywie długofalowej, która pozwoli Klubowi dalej organizować sport wyczynowy w kajakarstwie klasycznym na przystani przy ul. Modlińskiej 16 oraz zapewnieni dzieciom i młodzieży miejsce do uprawiania sportów wodnych.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content